Regulamin urodzin w Bajkowej Akademii

 1. ORGANIZATOREM „URODZIN Z BAJKOWĄ AKADEMIĄ”, czyli przyjęcia z BAJKOWĄ AKADEMIA – jest Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Akademia w Mielcu.
 2. Wstępnej rezerwacji urodzin można dokonywać mailowo lub telefonicznie na min. 14 dni przed planowaną imprezą.
 3. Gwarancją rezerwacji terminu i miejsca przyjęcia – jest wpłata zaliczki w wysokości 100,00 PLN przelewem na konto Organizatora w terminie 7 dni przed planowanym terminem imprezy. Pozostałą kwotę Zamawiający (rodzic lub prawny opiekun Jubilata) uiszcza w dniu przyjęcia.
 4. Organizacja urodzin w odbywa się w Przedszkolu Bajkowa Akademia w Mielcu przy ulicy Wojsławskiej 23.
 5. W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 3 dni przed planowanym terminem jej realizacji, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. Zamawiający imprezę  jest odpowiedzialny za wszystkich gości zaproszonych na urodziny.
 7. Zamawiający lub wskazana przez niego osoba dorosła powinna przebywać na terenie obiektu podczas trwania urodzinowego przyjęcia.
 8. Zleceniodawca urodzin ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników zabawy.
 9. Impreza urodzinowa prowadzona jest przez 2 doświadczonych animatorów.
 10. Urodziny trwają 2,5 godziny.
 11. Urodziny rozpoczynają się i kończą zgodnie z umówionymi godzinami.
 12. Przygotowania do przyjęcia Zleceniodawca rozpoczyna na 15 min. przed umówioną godziną. Przyjęcie kończymy zgodnie z ustaloną godziną, pozostawiając 15 min. na opuszczenie sali. Każda kolejna rozpoczęta godzina wiąże się z dodatkowym kosztem 100zł/h.
 13. Animatorzy rozpoczynają realizację programu 15 minut od rozpoczęcia imprezy.
 14. Wszelkie zmiany dotyczące ilości dzieci uczestniczących w przyjęciu, wyboru scenariusza lub opcji dodatkowych, należy zgłaszać minimum 3 dni przed planowaną datą urodzin.
 15. Organizator urodzin nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku i produkty żywnościowe przyniesione przez Zamawiającego imprezę lub jego gości.
 16. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
 17. Dzieci uczestniczące w przyjęciu bawią się w skarpetkach lub butach zmiennych.
 18. Zdjęcia i filmy upamiętniające urodziny i wykonane przez Organizatora umieszczane są w Galerii na stronie internetowej Organizatora po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody. Rodzice – organizatorzy wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć w imieniu wszystkich uczestników zabawy.