Dofinansowanie UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, ul. Wojsławska 23, 39-300 Mielec na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mielcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.