Kadra

Mgr Marta Wraga – MaziarzDyrektor Przedszkola i Żłobka. Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Pedagogika Resocjalizacyjna, oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Resocjalizacja. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Elementami Pedagogiki Przedszkolnej. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Logopedia Wczesnoszkolna i Przedszkolna, dlatego prowadzi te zajęcia w przedszkolu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas wyjazdów na kolonie jako wychowawca grupy oraz pracując z dziećmi w przedszkolu. Jest wieloletnim kuratorem społecznym i mamą dwóch córeczek, więc doskonale zna temat opieki i wychowania. W przedszkolu jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci oraz pracę nauczycieli i opiekunów poszczególnych grup.

marta

Mgr Aneta Kuklińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiegoabsolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku: Pedagogika, o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie).  Od kilku lat związana pracą z dziećmi, łatwo nawiązuje kontakty i wykazuje się dużym zaangażowaniem w pracy z podopiecznymi. Prywatnie mama Adasia.

Mgr Ewelina Osiadła wychowawca grupy 3,4 latków o nazwie Tygryski. Ukończyła Edukację przedszkolną i wczesnoszkolną (studia I i II stopnia w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim). Miała liczne praktyki w prowadzeniu działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć dydaktycznych w czasie trwania studiów. Cechuje ją zaangażowanie, kreatywność oraz chęć ciągłego rozwoju.

Lic. Barbara Halada wychowawca grupy 5,6 latków o nazwie Sowy. Ukończyła Edukacje wczesnoszkolną i przedszkolną z nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Cechuje ją wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i doskonała komunikacja z dziećmi.

 

Mgr Anita Górniak – ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i Edukację Wczesnoszkolną i Przedszkolną z terapią pedagogiczną. Cechują ją umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów z ludźmi i silna motywacja do pracy. W przedszkolu wychowawca grupy Króliki.

Lic. Agnieszka Lorenty – wieloletni pracownik PCPR w Mielcu, jako osoba do pomocy w zawodowej rodzinie zastępczej. Absolwentka studiów pedagogicznych i profilaktyki społecznej/resocjalizacji. Cechuje ją pracowitość i sumienność. Prowadzi opiekę nad najmłodszymi dziećmi w żłobku w grupie Maleństwa.

 

Mgr Patrycja Śpiewak opiekuję się grupą 2,3 latków o nazwie Puchatki. Ukończyła studia wyższe o kierunku Pedagogika Zdrowia z Rehabilitacją. Jest wieloletnim animatorem kultury. Cechuje ją kreatywność, doskonałe prowadzenie i organizacja działań animacyjnych, dobra komunikacja z dziećmi. 

 

Kinga Klaus – niezawodna pomoc wychowawców i opiekunek. Miła, pracowita i kontaktowa. Cechuje ją sumienność, staranność i zaangażowanie.

 

Edwin Rucki – Instruktor, tancerz, choreograf. Swoją przygodę z tańcem rozpoczął w wieku 8 lat w Klubie Tańca Towarzyskiego Żaczek, którą później kontynuował w Krakowie („KTT Fantazja Kraków”, „szkoła tańca AS Kraków”, „KTT Styl Kraków”Od 8 lat zajmuje się również tańcem nowoczesnym, brał udział w pierwszej edycji You Can Dance oraz Polskich Kwalifikacjach do Mistrzostw Świata (Polish Qualification For Hip Hop Internationals).Przez cały czas się rozwija i szkoli u najlepszych instruktorów w Polsce: Iwona Golczak, Justyna Hawkins, Krzysztof Kulig, Andrzej Łukomski, Anna i Piotr Makowieccy i na świecie: Laure Courtellemont, Andrey Boyko, Shaun Evaristo, Alvin De Castro, Lyle Beniga, Rino Nakasone, Joey Cruz, Mike Song, Sara Lopez, Ania i  i wielu innych. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia taneczne.

 

Mgr Sylwia WiechSkończyła  studia magisterskie na Uniwersytecie J. Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Skończyła również Państwową Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu na kierunku Muzyk instrumentalista – fortepian.Prowadzi od paru lat zajęcia w przedszkolach. W Przedszkolu Bajkowa Akademia uczy dzieci rytmiki.

Ewa Głowacka – Balon – Katechetka. Prowadzi w przedszkolu zajęcia z religii. Uczy dzieci modlitwy i piosenek przy pomocy obrazków.

Agata KanasiukSkończyła Kolegium Nauczycielskie Języków obcych. Wiele lat uczy dzieci języka angielskiego w różnych placówkach oświatowych. W Przedszkolu Bajkowa Akademia uczy najstarsze grupy języka angielskiego, związana z firmą Celingua.

 

 

W pracy z przedszkolakami tworzymy miłą i domową atmosferę, koncentrując się na odkrywaniu potencjału każdego dziecka. Poprzez indywidualne podejście staramy się wyszukiwać oraz rozwijać uzdolnienia i zainteresowania maluchów. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Praca z dziećmi jest naszą największą pasją. Wprowadzamy dziecko w wesoły i bajkowy świat przedszkola. Zapewniamy profesjonalną opiekę starając się jednocześnie stymulować twórczą aktywność dziecka oraz jego intelektualny i emocjonalny rozwój.

„Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości”

Jan Paweł II

Nasze przedszkole stara się by przyszłość dzieci była lepsza…