Plan dnia

8.00-8.45

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji indywidualnych zainteresowań dzieci.

8.00-8.45

Zabawy integracyjne z całą grupą, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.45-9.00 

Przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30 

Śniadanie. 

9.30-9.45 

Zabiegi higieniczne.

9.45-10.15 

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne.

10.15-11.45 

Zabawy ruchowe na sali, zabawy zorganizowane na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.

11.45-12.00 

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

12.00-12.30 

Obiad. 

12.30-13.45

Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, tekstów literackich, słuchowisk, muzyki relaksacyjnej, rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności dzieci.

13.45-14.00

Przygotowanie do podwieczorku (zabiegi higieniczne).

14.00-14.30

Podwieczorek. 

14.30-15.30

Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, praca w małych zespołach, zajęcia kreatywne: malowanie, rysowanie, kolaż, fantazje graficzne itp.

15.30-16.00

Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne,prace porządkowe w sali.

Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.