Plan dnia

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do placówki, zabawy dowolne rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci.

8.00-8.45

Zabawy integracyjne z całą grupą, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.45-9.00 

Czynności samoobsługowe przed posiłkiem.

9.00-9.30 

Śniadanie

9.30-9.45 

Czynności samoobsługowe po posiłku.

9.45-10.15 

Zajęcia edukacyjne z całą grupą. 

10.15-11.30 

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby dodatkowo zatrudnione, zabawy ruchowe w sali bądź na świeżym powietrzu, wycieczki.

11.45-12.00 

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne (dzieci z najmłodszych grup mają obiad już o godzinie 11 15)

12.00-12.30 

Obiad dzieci starsze i czynności samoobsługowe po posiłku.

12.45-14.00

Odpoczynek, bajka, słuchowisko, muzyka relaksacyjna.

14.00-14.10

Przygotowanie do podwieczorku (zabiegi higieniczne).

14.15-14.30

Podwieczorek.

14.30-15.30

Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, praca w małych zespołach, zajęcia kreatywne.

15.30-16.30

Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne,prace porządkowe w sali. Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.