Program nauczania

Program nauczania w Niepublicznym Przedszkolu Bajkowa Akademia

W każdym roku przedszkolnym, zostaje dopuszczony przez dyrekcję program  nauczania, który jest zgodny z podstawą programową  MEN. Ponadto:

 • Rozbudza wyobraźnię i zachęca do aktywności poznawczej poprzez doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze
 • Zapewnia harmonijny rozwój dzięki odpowiednio dobranym, różnorodnym ćwiczeniom
 • Umożliwia indywidualizację dzięki poleceniom z różnym stopniem trudności
 • Wspomaga naukę zasad, współżycia w grupie i samodzielności, proponując urozmaicone zabawy i ćwiczenia
 • Odpowiada na potrzeby współczesnego dziecka i jego rodziny
 • Łączy edukację z rozwojem, tworząc dziecku przestrzeń do zabawy i uczenia się
 • Wprowadza wartości jako naturalne etapy rozwoju poznawania świata, kładąc nacisk na przeżywanie i wychowanie
 • Prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji
 • Rozwija umiejętność uczenia się dzieci oraz wspomaga osiąganie dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w szkole
 • Samoocena pozwala nauczycielowi diagnozować emocje dziecka podczas uczenia się
 • Dostarcza rozwiązań w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz włączania domu rodzinnego w wychowanie i edukację małego dziecka
 • Doskonale sprawdza się w grupach niejednorodnych wiekowo, dzięki ułożeniu treści w taki sposób, aby dzieci w każdym wieku w tym samym okresie kształtowały te same umiejętności lub sprawności.