Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU W RAMACH CZESNEGO

 • logopedia  – zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy dziecka od najmłodszych lat poprzez zabawę, piosenkę, zadania manualne. Inne cele:
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
 • rytmika – muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia z rytmiki rozwijają słuch dziecka, wzbogacają słownictwo oraz prawidłową wymowę. Przez zajęcia muzyczne dziecko chłonie wiele umiejętności: uczy się słuchać, poruszać zgodnie z muzyką. Zajęcia umuzykalniające spełniają główną rolę pobudzania dziecięcej aktywności, radości i przyjemności. Wychowanie poprzez muzykę odgrywa również ważną rolę w rozwoju umysłowym dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw w atmosferze radości i współpracy przez wykwalifikowaną osobę.
 • język angielski – codzienny kontakt z językiem przy wykorzystaniu materiałów z płyt (piosenki, wierszyki, wesołe wyliczanki), pozwala dziecku oswoić się z językiem obcym. W dni, w których nie ma zajęć grupowych proponujemy dzieciom wspólne zabawy, czytanie bajek . Zajęcia językowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.
 • gimnastyka – codziennie w ramach zajęć ruchowych wprowadzamy elementy gimnastyki. Do zajęć gimnastycznych wykorzystujemy różne akcesoria: maty do leżenia, kolorowe chusty czy piłki do gimnastyki, chustę Klanza.
 • zajęcia plastyczno-techniczne – proponowane przez nas zajęcia są wspaniała okazją, by rozwinąć u dzieci wyobraźnię i pomysłowość. Twórcza aktywność dziecka rozwija w nim zmysł estetyki oraz daje mu uczucie radości z tworzenia. Rozwija się u dziecka motoryka mała; zwiększa się precyzja rąk i palców oraz koordynacja wzrokowa. Codziennie organizujemy zajęcia plastyczne, techniczne czy takie z  elementami sztuki. Zajęcia te obejmują; malowanie, rysowanie, konstruowanie, collage, wycinanie, origami, formowanie czy lepienie. Niektóre dzieci wykazują wyjątkowy talent, dlatego staramy się to odkryć i pomóc w jego udoskonaleniu.
 • taniec zabawy taneczne rozwijające poczucie rytmu, słuch muzyczny, elegancję poruszania się w rytm muzyki. Ruch jest przede wszystkim naturalną potrzebą każdego dziecka, zaspokaja jego potrzeby fizyczne i psychiczne. Dzieci poznają różne style taneczne, uczą się zespołowej pracy podczas układów tanecznych.
 • zajęcia teatralne mają na celu angażowanie dzieci w organizowanie wystąpień teatralnych. Pokazy teatralne objazdowych teatrzyków rozwijają wyobraźnię, fantazję, uczą spostrzegawczości, uwagi, współdziałania w grupie. W końcu zabawy w teatr samych dzieci odgrywają dużą rolę w rozwijaniu mowy i zdolności do myślenia. Dziecko sprawdza swoje umiejętności, buduje swoją pewność siebie. Gdy dostrzegamy w dziecku chęć do wystąpień teatralnych, staramy się zachęcać i motywować, aby móc odkryć jego potencjalny talent także w czasie akademii i innych uroczystości przedszkolnych.
 • Religia – dla dzieci 5,6 letnich. Wprowadzenie dziecka w świat wiary (za zgodą Rodzica) poprzez piosenkę, ciekawe opowieści, zabawę i prace plastyczne.

 

Ściągawka:

 • Język angielski  (1 x w tygodniu)
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa (5 x w tygodniu)
 • Rytmika (1x w tygodniu)
 • Logopedia (1x w tygodniu)
 • Codziennie zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Bajkoterapia – czytanie bajek w czasie leżakowania, muzykoterapia – terapia muzyką (5 x w tygodniu)
 • Zajęcia taneczne ( 1x w tygodniu)
 • Religia (1x w tygodniu)
 • Indywidualna opieka logopedyczna w razie potrzeby
 • Poznajemy zawody – 2x w miesiącu poznajemy nowy zawód
 • Pracujemy z kalendarzem świąt nietypowych:)